Historia

- Ett företag i busspoolen

Egon Svensson med fru och son flyttar från Jokkmokk till Vännäs, börjar köra taxi och  köper företagets första buss 1947 och börjar köra skolskjutsar i Vännäs kommun. Man kombinerade på den tiden skolskjutsarna med både postbefordran och mjölkhämtning ute i byarna. Chaufförerna och de hjälpsamma barnen lyfte upp mjölkkrukorna bak på flaket på den kombinerade buss och lastbilen.

Sonen Håkan växte upp och kom allt mera in i företaget för att sedan ta över verksamheten efter sin far på 70-talet. Företaget utökades med att innefatta både bensinmack BP, och  trafikskola (Umeå Vännäs Trafikskola). De sistnämnda är länge sålda och man valde att koncentrera sig på bussföretaget. På 70-80- talet körde man mycket resebyråkörningar på kontinenten tillsammans med företaget Continent Touring. Företaget bytte namn från H Svensson Trafik AB till Polarbuss AB. Diverse krämpor och tryck från Umeå kommun som hade fått upp ögonen för flygbusstrafiken som vi drev tillsammans med dåvarande Linjeflyg gjorde att företaget såldes till Umeå Lokaltrafik 1987.

En familj med diesel i blodet hade lite svårt att leva ett liv utan bussar. Håkans son Niklas som hade arbetat i företaget sedan 1982 bestämde sig för att köpa tillbaka delar av företaget. Tillsammans köpte far och son tillbaka bussar och garage 1988 och företaget Vännäs Buss AB bildades. Linjetrafik med buss avreglerades  den 1 juli 1989.

Länstrafiken som är trafikhuvudman i länet upphandlade trafiken genom anbud. De mindre bussföretagen upplevde detta mera som ett hot än en möjlighet. Dessutom började de större nationella företagen visa intresse för att förvärva mindre  men strategiskt placerade företag i landet, allt för att kunna ta ny trafik. För att kunna bevara länets relativa mångfald av mindre men lokalt förankrade företag och återskapa framtidstron kändes det angeläget att bilda ett gemensamt organ. Efter en diskussion tog 30 företag initiativ till att och bildade i oktober 1990 Busspoolen Västerbotten AB.

Detta visade sig vara en lyckad satsning för delägarna. Busspoolen har framgångsrikt bedrivit trafik i länet men även länsöverskridande trafik tillsammans men företag i liknande organisationer i angränsande län.

1997 fick företaget utmärkelsen "Årets företag i Vännäs". Sedan 1999 är Niklas Svensson ensam ägare till företaget. Vännäsbuss AB vagnpark har genom åren varierat mellan 5-21 bussar och vi har idag 7 bussar.

I början av 2000 talet kommer en trend med dubbeldäckare och godrum, en udda kombination som vi inte vill haka på. Stor ekonomisk risk anser vi. Vi tappar L 63 Umeå- Östersund pga av det 2003, och nått år senare L 10 Umeå-Sundsvall, med samma krav men där det helt plötsligt börjar köras med Buss och släpvagn för gods.

2010 lyckas vi försvara trafiken i Vännäs kommun men tappar all trafik i Hörneforsområdet.

2011 så får vi ironiskt nog besked den 1 april att vi tappar all trafik mellan Vännäs och Umeå, och Busspoolen tappar mer än det, och vi får ett intåg av Blå bussar från Jämtland. Många bra arbetskamrater tvingas vi säga upp och det känns inte roligt alls. Vi är tillbaka där vi började 1990 i antal bussar och personal. Kul med upphandling när man vinner men inte när man förlorar.

2015 vinner Busspoolen ett anbud att köra badturer och övrig beställningstrafik i Umeå Kommun och Region Västerbotten. Kul för vi behöver lite framgång.

2016 får vi fortsatt förtroende att köra Umeå kommuns linjelagda skolturer i Brännland-Tavelsjö-Hissjö området. Ett 10 årigt avtal! Vi får dessutom tillbaka L 61 Vindeln-Vännäs efter en omfördelning inom Busspoolen. Kul ! Bussen ska profileras blå enl. Länstrafikens krav.  Jag har fortfarande svårt med den blåa profileringen efter bakslaget 2011 men det är bara att gilla läget.

2017  Vi firar 70 år i bussbranschen och fjärde generationen arbetar i företaget. Våra 2 nya bussar levererades i början av året och det är alltid kul med nytt. Inga stora upphandlingar där vi är inblandade sker i år, så nu rullar det på och vi trivs med vad vi gör.

Stora upphandlingar i hela Västerbotten under 2018. Ny aktör på vår marknad Boreal, ett norskt jättebolag lägger anbud här o där. Slår ut gamla familjeföretag i Lycksele och Bjurholm. Vi lyckas tack o lov försvara trafiken i Vännäs området och får förtroende att köra 9 år till. Vi hade hoppats kunna vinna lite trafik men får till slut vara nöjd att fått behålla trafiken i Vännäs.

Kallhögen 1978
Bussflottan i slutet av -70 talet. Då fanns vi i ombyggd ladugård i byn Kallhögen utanför Vännäs.
Polarbuss 1982
I början av -80 talet så döpte vi om företaget till Polarbuss. Vi körde b.la flygbussar mellan Umeå och flygplatsen i ett samarbete med dåvarande Linjeflyg.
Personal
Ett glatt gäng från mitten av nittitalet då vi förvärvat bussar i Hörnefors och i Umeå. Vi hade som mest 21 st bussar och en massa arbete. Företagets dåvarande stolthet i bakgrunden har nyligen skänkts till gymnasieskola som bränt upp och kapat sönder den vid en katastrofövning. Snyft. Vissa av dessa medarbetare finns inte ibland oss längre men är i ljust minne bevarat.
VännäsBuss AB 1990
Efter att Polarbuss såldes 1987 så blev suget för stort 1989 och Vännäsbuss AB bildades och vi köpte tillbaka garaget och delar av trafiken. Då köptes den första nya bussen. Skön känsla även om bussen inte var så lyckad. Ett lastbils chassie med busskaross.
Vännäs Buss AB
Västra järnvägsgatan 12
911 34 Vännäs
Tel: 0935-130 40
E-post: info@vannasbuss.se
Producerad av
crossmenu